Tesis Yönetim Sistemi

Saha, bina ve oda adresleme işlemlerinden; envanter etiketleme işlemlerini tamamlayarak tüm tesisinizi bulunabilir ve demirbaş kayıtlarıyla hazır hale getiriyoruz. Yönetilebilir sisteme getirdiğimiz tüm tesisinizde kayıtlı envanterler üzerinden bakım, arıza işlemlerini ve personel koordinasyonunu sağlıyoruz.

Tesis yönetim sistemi 3 ana bileşenden oluşur:
1. Etiketleme ve kayıt bileşenleri
2. Standartlar ve form bileşenleri
3. Yönetim ve organizasyon bileşenleri

ENVANTER/SAHA BELİRLEME

Sahalar ve binalar incelenir. Bakım planları programlanacak ve arızı taleplerin alınacağı envanterler belirlenir. Envanter seçiminde talepler ve fizibiliteler göz önünde bulundurulur.

ADRESLEME

Sahalarınızın adresleme işlemlerine başlanır. Yapılan adresleme işlemlerinde binalar, mahaller ve odalar tesis planlarına göre belirlenir, yoksa sistematiğe göre ayarlanır. Oda ve binalar tüm personellerin bileceği şekilde belirlenir ve bilgilendirilir.

ETİKETLEME

Tüm envanter ve adres noktaları etiketlenir. QR kod ile birlikte tüm binaların, mahallerin ve envanterlerin tüm özellikleri kayıt altına alınır. Alınan kayıtlarda; odaların ölçülerinden, ne iş yaptığına kadar tüm detaylar sisteme kayıt edilir.

ENVANTER KAYDI

Sahadan kayıtları tek tek toplanan envanterler sistem üzerinde kayıt açılarak giriş işlemleri yapılır. Yapılan kayıt ile birlikte QR kod ve sistem eşleşmesi yapılır.

FORM, TALİMATLAR

Belirlenen envanterlere göre bakım talimatları, işletme talimatları, kontrol formları uzman mühendislerimiz tarafından oluşturulur.

İŞ ÖNCELİKLENDİRME

Odaların, envanterlerin önem dereceleri risk değerlendirme matrisine göre hesaplanarak acil müdahale ve bakım periyotlarının buna göre düzenlenmesi sağlanır.

BAKIM PERİYOTLARI

Bakım periyotları; envanterin konumu, önem derecesi, bağlı olduğu birime göre belirlenir. Ortamın fiziki koşulları ve yıpranma oranları da dikkate alınarak bakım periyotları düzenlenir.

SÖZLEŞMELER

Seçilen tüm envanterler ile ilgili; bakım teklifleri toplanır. Tüm alanlarda belirlenen periyotlara uygun taşeron / hizmet alımı şeklinde teklifler toplanarak uygun olanlar değerlendirilmeye alınır ve sözleşme imzalanır.

PERSONEL YETKİLENDİRME

Personeller yetkinliklerine göre envanterler üzerinde görevlendirilir. Tüm personeller kendi envanterlerinin bakımı ve özelliklerini görebilir farklı envanterler üzerinde işlem yapamaz.

BAKIM PLANLARI

Periyotları, önem dereceleri belirlenen envanterlerin personeller üzerinde yıllık bakım planları oluşturulur. Buna göre envanterlerin bakım zamanları ve personellerin çalışma tabloları ortaya çıkarılır.

PERSONEL OPTİMİZASYONU

6/12 ve 24 aylık iş takipleriyle birlikte sistemde eksik ve fazlalık olan tüm raporlamalar ortaya çıkarılır. Buna göre personellerin iş saatlerine düzenleme, fazla ve eksik personellerin tekrar görevlendirilmesi yapılır.

BAŞARI

Tesis yönetim sistemi ile birlikte tüm tesisleriniz İSG şartlarına uygun şekilde yönetilerek, envanter ömrüne ve verimine katkı sağlanır. Mutlak konfor alanları ve enerji verimliliği sağlanır.